Sommarskola åk-9 elever

Sommarskola för grundskoleelever 2018

sommarlandskap

För sommarskola/lovskola åk  8 och 9 gäller ny lagstiftning. Sommarskola för åk 8 och 9 är därför under utredning. Vem som anordnar, vilka elever som kan delta, vilka kurser som ges och under vilken tidsperiod är för närvarande inte beslutat. Beslut beräknas komma till vårterminen.

9 oktober 2017