Information till fristående skolor

Hej! 

Här kommer information om hur ni anmäler, avanmäler samt efteranmäler friskoleelever till sommarskolan åk 9.

Mer information om sommarskolan åk 9 hittar ni på: http://fyrisskolan.uppsala.se/Program_och_utbildning/lordags--och-sommarskola/sommarskola-ak-9-elever/

Innan sommarskolan börjar

Anmälan
Fram till den 24/5 går det bra att anmäla till sommarskolan åk 9. Anmälningsblanketter finns på Fyrisskolans hemsida. Ifylld blankett lämnas till elevens hemskola tillsammans med en deposition på 100 kr/kurs. Maila scannade anmälningsblanketter till sommarskolangrund@fyrisskolan.uppsala.se
Döp mailet till ”Anmälan skolans namn

Depositionsavgift
Depositionsavgiften betalas tillbaka om eleven har närvarat 80 %. Skolan behåller pengarna till dess att kursen är avslutad. Efter sommarskolans slut så skickar vi en lista med elevernas närvaro. Om eleven har 80 % närvaro eller mer, så ska eleven få tillbaka depositionen. Om eleven har mindre än 80 % närvaro betyder det att eleven inte ska få tillbaka depositionen. Sommarskolan fakturerar respektive hemskola för de elever som har haft för låg närvaro.


Efter sista anmälningsdag

Mellan den 24/5 och den 31/5 gruppindelar sommarskolan anmälda elever. Vi tar inte emot nya anmälningar under den perioden. Läs om efteranmälningar nedan. 

Antagningsbesked
Den 1/6 skickar sommarskolan antagningslistor till respektive skola. Det är då hemskolans uppgift att informera elever om att de har blivit antagna och att meddela dem uppropstid. (Tidiga gruppen har upprop kl 8.35 och den sena gruppen kl 10.45). Grupp framgår av den antagningslista och det schema vi skickar er. 

Information till elever och personal
Schemat och annan information kommer också att läggas upp på vår hemsida efter den 1 juni. 

Omdömen
Alla elever som anmäls till sommarskolan åk 9 ska ha ett omdöme från ordinarie lärare. Omdömesblankett finns på hemsidan. Ifyllt omdöme skickas inscannade till sommarskolangrund@fyrisskolan.uppsala.se. Döp mailet till ”Omdömen”.

Efteranmälningar
Från och med den 1 juni tar vi emot efteranmälningar och antar elever i mån av plats. Efteranmälningar görs på mail till sommarskolangrund@fyrisskolan.uppsala.se, döp mailet till ”Efteranmälning + Skolans namn”.  

Avanmälningar
Om en elev anmält sig till sommarskolan och senare fått E på en kurs eller av annan anledning inte ska gå sommarskolan är det viktigt att ni avanmäler snarast möjligt, senast den 9/6. Gör detta genom att maila sommarskolangrund@fyrisskolan.uppsala.se, döp mailet till ”Avanmälning”.  

När sommarskolan är slut

Betygsomdömen skickas till respektive fristående skola
Då sommarskolan är an annan huvudman än den fristående skolan så får vi inte sätta betyg. Vi skickar därför ett betygsomdöme till er som ni har som underlag för er betygssättning. Sommarskolans kurser räknas som prövning. Märk därför betyget i er betygskatalog som en prövning. En kopia av betygsomdömet sparas av Fyrisskolan. Elevens hemskola skriver ut ett nytt betygsdokument till eleven.

Depositionsavgift
Depositionsavgiften betalas tillbaka enligt avsnittet ovan. 

Hör av er till oss vid kvarstående frågetecken. 

Vänliga hälsningar
Sara, Malin och Måns

 

Sara Dadnahal
Skoladministratör
Sommarskolan Uppsala Kommun
018-7279710

Måns Wikstad
Samordnare
Sommarskolan Uppsala Kommun
018-7279710

 

8 mars 2017