Information till kommunala skolors skoladministratörer

Hej! 

Här kommer information om hur ni anmäler, avanmäler samt efteranmäler till sommarskolan åk 9.

Mer information om sommarskolan åk 9  hittar ni på: http://fyrisskolan.uppsala.se/Program_och_utbildning/lordags--och-sommarskola/sommarskola-ak-9-elever/

Innan sommarskolan börjar

Anmälan
Fram till den 24/5 går det bra att anmäla till sommarskolan åk 9. Anmälningsblanketter finns på Fyrisskolans hemsida. Ifylld blankett lämnas till elevens hemskola tillsammans med en deposition på 100 kr/kurs. Hemskola registrerar aktuell aktivitet på elevkortet. Se instruktion nedan. 

Registrering 

Elevens hemskola registrerar kurserna på elevens elevkort i Extens 

· Ämne/Kurs: aktuell kurskod 

· Period: läsårets period med det avslutande suffix 3. I år är perioden 20163. 

· Startdatum: 2017-06-12

· Slutdatum: 2017-06-30
· HUR: den vanliga koden 

· Gruppens enhet: SOMM

· Prövning P 

 

Depositionsavgift
Depositionsavgiften betalas tillbaka om eleven har närvarat 80 %. Skolan behåller pengarna till dess att kursen är avslutad. På anteckningsfältet i Extens noterar sommarskolan elevens närvaro. Om eleven har mindre än 80 % närvaro betyder det att eleven inte ska få tillbaka depositionen. Om eleven har 80 % närvaro eller mer, så ska eleven få tillbaka depositionen. Sommarskolan fakturerar respektive hemskola för de elever som har haft för låg närvaro.


Efter sista anmälningsdag

Mellan den 24/5 och den 31/5 gruppindelar sommarskolan anmälda elever. Ni får inte registrera nya elever i Extens efter sista anmälningsdag den 24/5. Efteranmälningar hanteras enligt instruktion nedan. 

Antagningsbesked
Den 1/6 skickar sommarskolan antagningslistor till respektive skola. Det är då hemskolans uppgift att informera elever om att de har blivit antagna. 

Information till elever och personal
På vår hemsida kommer scheman och annan information att läggas upp efter den 1 juni. 

Omdömen
Alla elever som anmäls till sommarskolan ska ha ett omdöme från ordinarie lärare. Omdömesblankett finns på hemsidan. Ifyllt omdöme skickas inscannade till sommarskolangrund@fyrisskolan.uppsala.se, döp mailet till ”Omdömen”.

Efteranmälningar
Från och med den 1 juni tar vi emot efteranmälningar och antar elever i mån av plats. Efteranmälningar görs på mail till sommarskolangrund@fyrisskolan.uppsala.se, döp mailet till ”Efteranmälning + Skolans namn”.  Observera att detta även gäller kommunala skolor, det vill säga gör ni inte något i Extens utan det sköter vi. 

Avanmälningar
Om en elev som anmält sig men fått E på en kurs eller av annan anledning inte ska gå sommarskolan är det viktigt att ni avanmäler. Gör detta genom att maila sommarskolangrund@fyrisskolan.uppsala.se, döp mailet till ”Avanmälning”.  Ta inte bort aktivieten i Extens, den behövs för vår statistik. 

När sommarskolan är slut

Betygen registreras i Extens
Sommarskolan skriver inte ut betyg, utan för in de i Extens. Sommarskolans kurser räknas som prövning. Kontrollera därför att kursen har märkts med P i fältet prövning om eleven har fått ett betyg. Sommarskolan låser betygen. Betygskatalogen sparas på Fyrisskolan. 

Hemskolan kontrollerar sina elevers aktiviteter
1. Om eleven läst om en kurs och fått ett nytt betyg ska den tidigare aktivitetens akttyp ändras till G.
2. Om eleven inte fått ett nytt betyg lämnas aktiviteten orörd.
3. Elevens hemskola skriver ut ett nytt betygsdokument till eleven. 

Depositionsavgift
Depositionsavgiften betalas tillbaka enligt avsnittet ovan. 

Hör av er till oss vid kvarstående frågetecken. 

Vänliga hälsningar
Sara, Malin och Måns

Sara Dadnahal
Skoladministratör
Sommarskolan Uppsala Kommun
018-7279710

Måns Wikstad
Samordnare
Sommarskolan Uppsala Kommun
0761004971

 

8 mars 2017