Information till fristående gymnasieskolor angående anmälningar

Hej! 

Här kommer information om hur ni anmäler, avanmäler samt efteranmäler friskoleelever till sommargymnasiet 2017.

Innan sommarskolan börjar

Anmälan
Fram till den 24/5 går det bra att anmäla till sommargymnasiet. Anmälningsblanketter finns på Fyrisskolans hemsida. Ifylld blankett lämnas till elevens hemskola tillsammans med en deposition på 100 kr/kurs. . Maila scannade anmälningsblanketter till sommargymnasiet@fyrisskolan.uppsala.se
Döp mailet till ”Anmälan skolans namn”.

Depositionsavgift
Depositionsavgiften betalas tillbaka om eleven har närvarat 80 %. Skolan behåller pengarna till dess att kursen är avslutad. Efter sommargymnasiet slut så skickar vi en lista med elevernas närvaro. Om eleven har 80 % närvaro eller mer, så ska eleven få tillbaka depositionen. Om eleven har mindre än 80 % närvaro betyder det att eleven inte ska få tillbaka depositionen. Sommargymnasiet fakturerar respektive hemskola för de elever som har haft för låg närvaro.


Efter sista anmälningsdag 

Mellan den 24/5 och den 31/5 gruppindelar sommargymnasiet anmälda elever. Vi tar inte emot nya anmälningar under den perioden. Läs om efteranmälningar nedan. 

Antagningsbesked
Den 1/6 skickar sommargymnasiet antagningslistor till respektive skola. Det är då hemskolans uppgift att informera elever om att de har blivit antagna och att meddela dem uppropstid. (Tidiga gruppen har upprop kl. 8.50 och den sena gruppen kl. 10.30). Grupp framgår av den antagningslista och det schema vi skickar er. 

Information till elever och personal
Schemat och annan information kommer också att läggas upp på vår hemsida efter den 1 juni.

Efteranmälningar
Från och med den 1 juni tar vi emot efteranmälningar och antar elever i mån av plats. Efteranmälningar görs på mail till sommargymnasiet@fyrisskolan.uppsala.se, döp mailet till ”Efteranmälning + Skolans namn”. 

Avanmälningar
Om en elev anmält sig till sommargymnasiet och senare fått E på en kurs eller av annan anledning inte ska gå sommargymnasiet är det viktigt att ni avanmäler snarast möjligt, senast den 9/6. Gör detta genom att maila sommargymnasiet@fyrisskolan.uppsala.se. Döp mailet till ”Avanmälning”. 

När sommarskolan är slut

Betygsomdömen skickas till respektive fristående skola 
Då sommargymnasiet har en annan huvudman än de fristående skolorna får vi inte sätta betyg på friskoleelever. Vi skickar därför ett betygsomdöme till er som ni har som underlag för er betygssättning. Sommarskolans kurser räknas som prövning. Märk därför betyget i er betygskatalog som en prövning. En kopia av betygsomdömet sparas av Fyrisskolan. Elevens hemskola skriver ut ett nytt betygsdokument till eleven.

Depositionsavgift
Depositionsavgiften betalas tillbaka enligt avsnittet ovan. 

Hör av er till oss vid kvarstående frågetecken. 

Vänliga hälsningar
Sara, Malin och Måns

Sara Dadnahal
Skoladministratör
Sommargymnasiet Uppsala Kommun
018-7279710

Måns Wikstad
Samordnare 
Sommargymnasiet Uppsala Kommun
0761004971

7 mars 2017