Information till kommunala gymnasieskolor angående anmälningar

Hej! 

Här kommer information om hur ni anmäler, avanmäler samt efteranmäler till sommargymnasiet 2017.

Mer information om sommargymnasiet hittar ni på:http://fyrisskolan.uppsala.se/Program_och_utbildning/lordags--och-sommarskola/sommarskola-gymnasieelever/


Innan sommargymnasiet börjar

Anmälan
Fram till den 24/5 går det bra att anmäla till sommargymnasiet. Anmälningsblanketter finns på Fyrisskolans hemsida. Ifylld blankett lämnas till elevens hemskola tillsammans med en deposition på 100 kr/kurs. Hemskola registrerar aktuell aktivitet på elevkortet. Se instruktion nedan. 

Registrering 

Elevens hemskola registrerar kurserna på elevens elevkort i Extens 

· Ämne/Kurs: aktuell kurskod 

· Period: läsårets period med det avslutande suffix 4. I år är perioden 164. 

· Startdatum: 2017-06-12

· Slutdatum: 2017-07-10
· HUR: den vanliga koden 

· Gruppens enhet: BROGY

· Prövning P 

 

Depositionsavgift
Depositionsavgiften betalas tillbaka om eleven har närvarat 80 %. Skolan behåller pengarna till dess att kursen är avslutad. På anteckningsfältet i Extens noterar sommargymnasiet elevens närvaro. Om eleven har mindre än 80 % närvaro betyder det att eleven inte ska få tillbaka depositionen. Om eleven har 80 % närvaro eller mer, så ska eleven få tillbaka depositionen. Sommargymnasiet fakturerar respektive hemskola för de elever som har haft för låg närvaro.


Efter sista anmälningsdag 

Mellan den 24/5 och den 31/5 gruppindelar sommargymnasiet anmälda elever. Ni får inte registrera nya elever i Extens efter sista anmälningsdag den 24/5. Efteranmälningar hanteras enligt instruktion nedan. 

Antagningsbesked
Den 1/6 skickar sommargymnasiet antagningslistor till respektive skola. Det är då hemskolans uppgift att informera elever om att de har blivit antagna. 

Information till elever och personal
På vår hemsida kommer scheman och annan information att läggas upp efter den 1 juni. 

Efteranmälningar
Från och med den 1 juni tar vi emot efteranmälningar och antar elever i mån av plats. Efteranmälningar görs på mail till sommargymnasiet@fyrisskolan.uppsala.se, döp mailet till ”Efteranmälning + Skolans namn”. Om plats finns så meddelar vi er detta. Ni skriver då in eleven i Extens. Vi gruppindelar eleven. Ni meddelar eleven att den har fått plats. 

Avanmälningar
Om en elev som anmält sig men fått E på en kurs eller av annan anledning inte ska gå sommargymansiet är det viktigt att ni avanmäler. Gör detta genom att maila sommargymnasiet@fyrisskolan.uppsala.se. Döp mailet till ”Avanmälning”.  Ta inte bort aktivieten i Extens, den behövs för vår statistik. 

När sommargymnasiet är slut

Betygen registreras i Extens 
Sommargymnasiet skriver inte ut betyg, utan för in de i Extens. Sommargymnasiets kurser räknas som prövning. Kontrollera därför att kursen har märkts med P i fältet prövning om eleven har fått ett betyg. Sommargymnasiet låser betygen. Betygskatalogen sparas på Fyrisskolan. 

Hemskolan kontrollerar sina elevers aktiviteter
1. Om eleven läst om en kurs och fått ett nytt betyg ska den tidigare aktivitetens akttyp ändras till G. 
2. Om eleven inte fått ett nytt betyg lämnas aktiviteten orörd.
3. Elevens hemskola skriver ut ett nytt betygsdokument till eleven. 

Depositionsavgift
Depositionsavgiften betalas tillbaka enligt avsnittet ovan. 

Hör av er till oss vid kvarstående frågetecken. 

Vänliga hälsningar
Sara, Malin och Måns 

Sara Dadnahal
Skoladministratör
Sommargymnasiet Uppsala Kommun
018-7279710

Måns Wikstad
Samordnare sommargymnasiet
Sommargymnasiet Uppsala Kommun
0761004971

7 mars 2017