Kontakter

Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Adress: Jälla Gård 755 94, Uppsala

Karta: Uppsala yrkesprogram Jälla på kartan

Telefonnummer:

- Gemensam expedition: 018-727 96 00 (vx)

- Arbetsrum nationella programmen: 018-727 96 42

- Arbetsrum individuellt program: 018-727 96 44

23 november 2017