Skolledning

Ola Rick

Rektor med enhetsansvar
Gymnasiesärskolan
Arbetsrum: E251

Margareta Sundén

Programrektor
Fyris F och Fritids Fyris (korttidstillsyn)
Arbetsrum: E251

Marie Laitamaa

Programrektor
Fyris-E
Arbetsrum: E251
3 november 2017