Fyris F

Fyris F

Det övergripande målet för oss på Fyris F är att förbereda eleverna för ett bra vuxenliv med tanke på arbete, boende och fritid. En del av undervisningen sker utanför skolans lokaler. Eleverna ges möjlighet till upplevelser och erfarenheter i och av vår omvärld.

Fyris F har lång erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Vi har engagerad personal som har en tydlig pedagogisk tanke med sitt arbete och det är naturligtvis viktigt för att eleverna ska lyckas med sina studier. Vi utvecklar lärandet i en miljö där vi utgår från varje elevs förutsättningar och behov. Hos oss får eleverna det stöd de behöver för att lyckas med sin utbildning!

På skolan finns, förutom klassernas hemvister, slöjdsal, musiksal och motorikrum. Idrott och bad sker på Fyrisskolan och på Fyrishov. Vi använder oss av ett individanpassat arbetssätt och erbjuder gymnasiesärskolans individuella program.

Fritids Fyris (korttidstillsyn enligt LSS)

På Fyris F finns det också korttidstillsyn som har öppet mellan kl 07.00-17:00 som kompletterar elevernas skoldag. Fritids Fyris har öppet året runt. Den som är intresserad av detta alternativ kan kontakta Margareta Sundén som är programrektor för Fyris F.

Andra resurser

Fyrisskolans gymnasiesärskola har en enhetsrektor som är chef för utbildningsförvaltningens gymnasiesärskola som finns på Fyrisskolan och Jällagymnasiet. Fyris F har en egen programrektor som är elevernas närmaste rektor och underställd enhetsrektor.Tillsammans med programrektor arbetar lärare, elevassistenter och elevhälsoteam för att stödja elevernas studier och planering av dem. Elevhälsoteamet består av skolsköterska, specialpedagog, kurator och SYV.

Ansökning

Du ansöker till gymnasieutbildningen på Fyris F via Gymnasieantagningen i Uppsala kommun. Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig om du har frågor. Hon heter Anita Kroon och har telefonnummer 018-727 23 87.

Mer information

Vid direkta förfrågningar om programmet, inriktningar eller korttidstillsyn (fritids) kontakta:

3 november 2017